Projecte Escola Verda     PROJECTE D'ESCOLA VERDA


 
El projecte d'Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:
  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat del mediambient en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb el nostre entorn i la participació).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l'intercanvi d'experiències entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.